Ασφάλειες Επενδυτικών Προγραμμάτων
Γραφείο Ασφαλειών Λουκής

Ασφάλειες Επενδυτικών Προγραμμάτων

Καλύπτει και αποζημιώνει σε αξία καινούργιου κάθε τυχαίο και απρόβλεπτο κίνδυνο που μπορεί να συμβεί σε μεγάλα ή μικρά ηλεκτρονικά συστήματα.
Οι καλύψεις αναλυτικά
 Άμεση ζημιά εξαιτίας δολίων ή ανέντιμων πράξεων υπαλλήλων της χρηματιστηριακής εταιρίας
 Αστική ευθύνη της χρηματιστηριακής εταιρίας προς τους επενδυτές, από την αδυναμία διενέργειας/ολοκλήρωσης χρηματιστηριακών πράξεων
 Δαπάνες ακυρώσεως και αντικατάστασης/επανέκδοσης των απωλεσθέντων τίτλων
 Επαγγελματική αστική ευθύνη της χρηματιστηριακής εταιρίας από λάθη ή παραλείψεις κατά την εκτέλεση και παροχή των υπηρεσιών της
 Ηλεκτρονική απάτη από δόλια εισαγωγή, μετατροπή ή καταστροφή δεδομένων ή προγραμμάτων
 Κατά παντός κινδύνου
 Φυσική απώλεια, καταστροφή κλοπή ή ζημιά των φυλασσόμενων ή διακινούμενων τίτλων ή μετρητών, ιδιοκτησίας της χρηματιστηριακής εταιρίας ή πελατών της
Είδη ασφαλειών
 Που θα μας βρείτε
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 51

183 44 ΜΟΣΧΑΤΟ


2 ος ΟΡΟΦΟΣ
 Τρόποι Επικοινωνίας
Τηλ/Fax 210-9416493

Κιν. 694-7591387
        694-1697018

Loukis.biz® 2005-2013 All Rights Reservedhttp://www.attractionnet.com