Ασφάλειες Μεταφορών
Γραφείο Ασφαλειών Λουκής

Ασφάλειες Μεταφορών

Καλύπτει την ασφάλιση φορτίων που διακινούνται με όλα τα αναγνωρισμένα μεταφορικά μέσα.
Οι καλύψεις αναλυτικά
 Ακατάλληλη συσκευασία, κακή στοιβασία
 Ακαταλληλότητα ανυψωτικού μηχανήματος
 Ακαταλληλότητα του οχήματος επί οδικών μεταφορών
 Αναξιοπλοοία ή ακαταλληλότητα του μεταφορικού μέσου
 Αφερεγγυότητα
 Βαριά αμέλεια ή δόλος του ασφαλισμένου
 Εισχώρηση νερού στο κύτος του πλοίου ή μέσω ανύψωσης
 Ίδιο ελάττωμα
 Καθυστέρηση
 Σεισμός, έκρηξη ηφαιστείου ή κεραυνός
 Συνήθης διαρροή, απώλεια βάρους όγκου, φθορά
Είδη ασφαλειών
 Που θα μας βρείτε
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 51

183 44 ΜΟΣΧΑΤΟ


2 ος ΟΡΟΦΟΣ
 Τρόποι Επικοινωνίας
Τηλ/Fax 210-9416493

Κιν. 694-7591387
        694-1697018

Loukis.biz® 2005-2013 All Rights Reservedhttp://www.attractionnet.com